עבודות תלמידי ג'-ו' 

תמר יצחקי
עופרי
נעם
אמה סיימון
ניה_כיתה 'ג__your_art_your_way _#kids_ar
היום לומדים על הנרי מטיס_#matisse_by_kid
ד__your_art_your_way_#maud_lewis_by_kids
שוש_קבוצת הגימלאים מועצת אזורית גן רווה_
מאיה רבינוביץ'
כיתה 'ג
Show More
WhatsApp Image 2018-01-14 at 17.48.49_ed